Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

W Rakowni powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. W 2007 roku grupa mieszkańców miejscowości Rakownia zrzeszyło się w organizacji pożytku publicznego, by działać na rzecz lokalnej społeczności.

Jednym z największych sukcesów było wybudowanie #swietlicawiejskawrakowni w której obecnie organizowane są liczne zajęcia dla dzieci i dorosłych.

„Świetlica wiejska w Rakowni ma obecnie stanowić swoisty dom kultury dla rakowian i wszystkich mieszkańców gminy, którym nasza miejscowość jest bliska”

Marcin Sydor – prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni liczy obecnie ponad 30 członków, którzy każdego dnia starają się swoją działalnością podnosić walory mieszkania w Rakowni.